Bläddra

av:Philip de Croy

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Mitt i chocken, mitt i sorgen – vad händer och vad måste du göra?Philip de Croys bok är en hjälp i såväl tankar som samtal om döden och begravningen. Boken är till för dig som drabbats av sorg och ska begrava en anhörig eller för dig som vill fundera över din egen begravning. Den ger handfasta råd kring det…
Köp här

Isbn: 9789152638224

Utgivningsår:20200921

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Emilie Reinhold, Oscar Wandery, Johan Eddebo, Simon Ekström, Tommy Jensen, Wilhelm Kardemark, Emilie Karlsmo, Malin Lövgren, Christian Maravelias, Jessica Moberg, Johan Sandström, Hanna Stenström, Jacob Östberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Inom organisationsteori och management finns ett nytt intresse för döden och de mörka sidorna av organisationer — en trend som kanske är en reaktion mot ett fält där positiv psykologi och win-win-tankar alltför ofta dominerar. På tal om döden kan ses som ett uttryck för detta. Boken är ett resultat av ett…
Köp här

Isbn: 9789170613326

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Nedslag i den västerländska idévärldens dödsföreställningar från antiken till våra dagar. Tankar om det hinsides, men även om dödens roll för de levande. Hur har döden hanterats, förnekats och konfronterats? Författarna synliggör de nära banden till religion, vetenskap, politik, moral och…
Köp här

Isbn: 9789198664409

Utgivningsår:20221103

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Alfonsson, Kerstin Bartholdsson, Anders Björnsson, Stefan Bohman, Lars-Åke Engblom, Gunnar D Hansson, Herman Holm, Sven Hort, Susanna Karlsson, Stig Montin, Ylva Norén Bretzer, Anna Nyberg, Monika Olin Wikman, Björn Rombach, Åsa Wengelin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Det som utgör dödens administration i denna bok är allt det som praktiskt görs kring ett dödsfall. Men också allt som tänks, planeras och görs inför framtida dödsfall och för dem som tidigare dött och kanske begravts. Även det som görs för att hejda eller sinka ett dödsförlopp inkluderas liksom omhändertagandet av…
Köp här

Isbn: 9789173591805

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Kim von Hackwitz, Rita Peyroteo-Stjerna

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Ancient Death Ways – proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current research, landscapes of death, and defining death. The diversity…
Köp här

Isbn: 9789150624465

Utgivningsår:20150521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av:Anita Lanz, Catarina Baldo Zagadou

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
En död på villkor som man väljer själv. En död utan plågor och ångest. En död utan nedsövning. En medveten död. Allt det där är fullt möjligt, det visar den här boken som helt bygger på sanna berättelser ur verkligheten.I dag är de flesta döende omringade av sjuksköterskor, palliativläkare, stråldoktorer,…
Köp här

Isbn: 9789174658842

Utgivningsår:20150526

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av:P. C. Jersild

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Hur vill du dö? Den frågan ställde P C Jersild till sina studenter när han utbildade blivande läkare på Karolinska Institutet. Nu riktar han frågan till en bredare allmänhet: Vem har egentligen makten över livets slut? Och vem borde ha det? Läkare, jurister, präster, politiker – eller vi själva? Frivillig…
Köp här

Isbn: 9789189139923

Utgivningsår:20201021

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Simon Ekström

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
På många museer är lämningar efter vrak och förlisningar viktiga källor till kunskap om förflutna händelser. Samtidigt är det en gammal sanning att döden i dess olika former lockar besökare. På både maritima och andra museer kan de materiella spåren i dödens kölvatten därför användas som känslomässiga bryggor till…
Köp här

Isbn: 9789170613487

Utgivningsår:20211126

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av:Bertil Axelsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Palliativ medicin i praktiken beskriver utförligt det palliativmedicinska förhållningssättet: Hur kan vi tänka när vi möter obotligt sjuka och döende patienter? Vad kan vi göra för att lindra lidandet så effektivt som möjligt? Hur kan vi avväga fördelar och nackdelar så att vi hittar den optimala behandlingen för just…
Köp här

Isbn: 9789144102672

Utgivningsår:20160112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Enderström

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Vad händer i kroppen när man dör? Hur upplever den döende sin dödsprocess? Hur mycket klarar kroppen innan man dör? Varför är döden och självmord tabu? Vilka är de vanligaste självmordsmetoderna? Vilka regler gäller för dödshjälp? Hur dog folk förr i tiden? Varför förnekar människor sin egen död? Vad är meningen med…
Köp här

Isbn: 9789175691183

Utgivningsår:20170515

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Birgitta Nordström

Kategorier: Konst Konstformer Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden Textil konst
Begravningstextil i form av bårtäcken är en gammal tradition som under de senaste årtiondena fått förnyad aktualitet och Birgitta Nordströms arbete med att väva bårtäcken ligger till grund för hennes konstnärliga forskning. Genom vävningen och erfarenheter i samband med begravningar har tanken på en ny textil fötts, en…
Köp här

Isbn: 9789198242249

Utgivningsår:20160401

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Anders Gustavsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Döden speglad i aktuell kulturforskning innehåller tolv uppsatser skrivna av arkitekturhistoriker, etnologer, historiker, kulturhistoriker, religionsvetare, sociologer och teologer. Boken ger inblickar i den forskning om döden som blivit alltmera framträdande under 2000-talet och som bedrivits på olika håll i Norden…
Köp här

Isbn: 9789185352807

Utgivningsår:20090220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Pär Alexandersson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Drygt 350 år har gått sedan berättelsen om ättestupan introducerades i Sverige. Det skedde genom översättningen av en isländsk saga, Gautreks saga, som blev utgångspunkt för en lång tradition i litterära och akademiska texter liksom i folkminnen. Efter hand har ättestupan främst kommit att förknippas med våldsam död…
Köp här

Isbn: 9789187403156

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Atul Gawande

Kategorier: Etiska frågor och debatter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Att vara dödlig ä r inte bara klok och rörande, det är också en viktig och insiktsfull bok för vår tid.< Oliver Sacks, författare och neurolog I den internationellt hyllade Att vara dödlig konfronterar Atul Gawande, författare och kirurg, det faktum att vi alla en dag ska dö. Medicinvetenskapen har skänkt oss…
Köp här

Isbn: 9789187419638

Utgivningsår:20150525

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Det som utgör dödens administration i denna bok är allt det som praktiskt görs kring ett dödsfall. Men också allt som tänks, planeras och görs inför framtida dödsfall och för dem som tidigare dött och kanske begravts. Även det som görs för att hejda eller sinka ett dödsförlopp inkluderas liksom omhändertagandet av…
Köp här

Isbn: 9789173591850

Utgivningsår:20220520

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Inga-Lisa Sangregorio

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Det är skam, det är en fläck på Sveriges baner att du omyndigförklaras på din dödsbädd. Våra fri- och rättigheter har aldrig förr varit så många, och vår valfrihet aldrig tidigare så stor. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen närmar sig som vi berövas rätten att besluta om det som återstår av våra…
Köp här

Isbn: 9789187935329

Utgivningsår:20160120

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Historia Historia och arkeologi Konst Konst: teman och motiv Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Den lutherske reformasjonen på 1500-tallet bidro til viktige endringer i måten å forholde seg til døden og de døde på. Forestillingen om skjærsilden ble avvist, og dermed også troen på at det var mulig å hjelpe de døde som befant seg der gjennom forbønn og sjelemesser. Desto viktigere ble det å dø med en sann tro. Det…
Köp här

Isbn: 9788202515492

Utgivningsår:20190801

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Torbjörn Tännsjö

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Kan filosofin trösta den som tänker med förtvivlan på att hon skall dö? Torbjörn Tännsjö diskuterar några förslag till tröst som filosofer velat erbjuda oss. Några av dem underkänner han såsom föreställningar om ett liv efter döden eller tanken att livet är så förfärligt att det är bra att slippa leva. Filosofiska…
Köp här

Isbn: 9789172350984

Utgivningsår:20150904

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av:Dr Richard Kent, Val Fotherby

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Vad händer egentligen efter döden? Finns det verkligen ett liv efter detta? Denna bok innehåller 25 berättelser från människor som är övertygade om att det finns ett liv efter döden – för de har själva upplevt det. Dessa nära-döden-upplevelser skedde i samband med alltifrån hjärtattacker till bilolyckor och varje…
Köp här

Isbn: 9789188247834

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Sjöbergs Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Randy Frazee

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Det finns ett ständigt intresse kring frågorna om livet efter detta, såväl i den kristna som sekulära världen. Vad är det egentligen vi kommer att möta efter döden? Vad händer när en kristen dör och hur kan nästa liv komma att se ut för troende, och icke-troende? Finns verkligen skärselden? Kommer det att finnas djur,…
Köp här

Isbn: 9789188771889

Utgivningsår:20200902

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC