Bläddra

Omforma : nya strukturer för designbranschen

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kommersiell konst och design Konst Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Omforma : nya strukturer för designbranschen

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kommersiell konst och design Konst Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Boken Omforma - Nya strukturer för designbranschen är ett resultat av en undersökning som genomförts inom projektet Omforma där man studerat maktstrukturerna i designbranschen. Projektet har drivits av en grupp formgivare som ville veta hur det faktiskt är ställt i designbranschen. Genom enkät, intervjuer, statistik, fokusgrupper och workshops steg en bild fram av en bransch präglad av könsuppdelning, likriktning och en maktelit omedveten om sig själv. Kön, etnicitet, ålder och klass är känsliga för de delar av branschen som de undersökte: produktdesigner, industridesigner, textildesigner och möbeldesigner. Projektet och boken Omforma - Nya strukturer för designbranschen vänder sig till hela designbranschen och även politiker, men i förlängningen påverkas vi alla av hur branschen fungerar. Design omger oss dagligen - vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.