Bläddra

Ord och termer inom juridik för tolkar

Kategorier: Juridik Lexikon Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Ord och termer inom juridik för tolkar

Kategorier: Juridik Lexikon Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Boken består av mer än 2000 ord, termer och uttryck inom juridiken med en kort definition eller förklaring och består av två delar: svenska till persiska och persiska till svenska.

Boken vänder sig i första hand till båda dari- eller persisktalande tolkar, översättare, studenter men även persisktalande i allmänhet kan ha nytta av den.