Bläddra

Orden som nyckel till kulturhistorien

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Orden som nyckel till kulturhistorien

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
"Nya världen" blir målet för en av upptäcktsfärderna med Rune Persson som ciceron. Vad betyder städernas namn i Nordamerika och Latinamerika? De geografiska namnen berättar en rafflande historia. Följ med på en spännande färd! Människokroppens olika delar har också namn som vill berätta något. Den antika mytologin lever kvar i vårt språk. Rolig och nyttig kunskap, inte bara för korsordslösare! Våra vardagsord har mycket att förtälja om gångna tiders människor, deras tänkande och deras sociala relationer. Ord från penninghantering, byggenskap, skrivkonst och matkultur ger intressanta inblickar i mänsklighetens utvecklingshistoria. En upptäcktsfärd i ordens värld kan bjuda på förbluffande upplevelser!