Bläddra

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Kategorier: Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Ordlista för tolkar Svenska Arabiska

Kategorier: Lexikon Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Uppslagsverk och referensverk
Köp här
EN REVIDERAD ORDLISTA ÄR UNDER ARBETE. BERÄKNAS KOMMA FRÅN TRYCK I FEBRUARI-MARS. Beställningsuppgifter är inte fastställda ännu.

Basordlista för tolkar på arabiska. Tar i första hand upp fackord inom rättsväsen, socialförsäkring, sjukvård och arbetsmarknad.

Översättningen är gjord av Leonidas Malaxos, auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk.