Bläddra

Organisation

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende

Organisation

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar - Människan, Struktur och Styrning - med ett utvidgat effektivitetsbegrepp som genomgående tema, vilket gör att boken konsekvent belyser frågor om etik, hållbar utveckling och intersektionalitet. Boken har tre övergripande syften, att:
 • presentera organisationsteorins fundament och den kritik som framförts mot dem • problematisera organisationsteorins relation till det utvidgade effektivitetsbegreppet • vaccinera mot popmanagement. Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.