Bläddra

Organisera och inventera – Taluppfattning

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Organisera och inventera – Taluppfattning

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Handboken Organisera och inventera är kopplad till bokserien Unga matematiker i arbete, som beskriver elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett landskap bestående av centrala matematiska idéer, strategier och modeller. I det här temaarbetet om att organisera och inventera får eleverna träffa familjen Masloppy, som har svårt att hålla ordning på sina saker. Idén med att organisera och inventera tas med in i klassrummet. Handboken består av tio färdigplanerade dagar där eleverna får möjlighet att fördjupa sin taluppfattning och sin förståelse för positionssystemet. Varje dag har ett tydligt matematiskt innehåll (till exempel enhetsgruppering och positionssystemet) och en tydlig struktur (med minilektioner och mattekongresser) som beskriver undervisningen och presenterar färdiga aktiviteter och uppgifter. Dessutom finns det i handboken förslag på hur du som lärare kan visualisera den matematiska strukturen med hjälp av en modell, tiorutan. I boken finns även förslag på bedömning och anpassning av undervisning. Precis som bokserien Unga matematiker i arbete syftar detta temaarbete till att utveckla elevers förmåga att resonera och tänka som matematiker. Organisera och inventera behandlar matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 1 och vänder sig till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare.