Bläddra

Osynlig diagnos

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Optometri / optiker
Köp här

Osynlig diagnos

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Optometri / optiker
Köp här


Jag var 35 år och mitt i karriären när mina symtom kom smygande efter två omgångar influensa. Det började med smärta i nacken och yrselattacker, och till slut var jag så utmattad att jag inte längre klarade av vardagen. Via banbrytande amerikansk forskning kunde jag till slut diagnostiseras och behandlas rätt; det skulle visa sig att de allvarliga symtomen berodde på samsynsproblem i form av en liten dold skelning. Efter behandling med prismaglasögon är jag helt återställd och sedan upptäckten har jag gjort ett omfattande arbete som mynnat ut i boken Osynlig Diagnos. Boken baseras på över 100 forskningsartiklar och innehåller nya rön bakom många av vår tids vanligaste hälsoproblem såsom smärta, yrsel, ångest och utmattningsbesvär - besvär som genererar ett stort lidande och stora kostnader. Syftet med boken är att sprida kunskapen kring detta allvarliga men för de allra flesta okända ögonproblem och därigenom hjälpa andra människor som lider.