Bläddra

Osynlig diagnos

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Optometri / optiker
Köp här

Osynlig diagnos

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Optometri / optiker
Köp här
Jag var 35 år och mitt i karriären när mina symtom kom smygande efter tvåomgångar influensa. Det började med smärta i nacken och yrselattacker,och till slut var jag så utmattad att jag inte längre klarade av vardagen. Viabanbrytande amerikansk forskning kunde jag till slut diagnostiseras ochbehandlas rätt; det skulle visa sig att de allvarliga symtomen berodde påsamsynsproblem i form av en liten dold skelning. Efter behandling medprismaglasögon är jag helt återställd och sedan upptäckten har jag gjort ettomfattande arbete som mynnat ut i boken Osynlig Diagnos. Boken baseraspå över 100 forskningsartiklar och innehåller nya rön bakom många av vårtids vanligaste hälsoproblem såsom smärta, yrsel, ångest och utmattning –besvär som genererar ett stort lidande och stora kostnader. Syftet med bokenär att sprida kunskapen kring detta allvarliga men för de allra flesta okändaögonproblem och därigenom hjälpa andra människor som lider.