Bläddra

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt, punktskatter och socialavgifter behandlas.

Den tjugosjunde upplagan behandlar skattereglerna per den 1 januari 2020.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt, skatterätt och beskattningsrätt för såväl universitet och högskola som yrkeshögskola och annan utbildningsverksamhet. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.