Bläddra

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Övningsbok i beskattning : beskattningen 2016

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken 
Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i beskattningsrätt och skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som t.ex. vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet. Kommenterade lösningar till övningsuppgifterna (med lagrumshänvisningar) finns i Lösningar till övningsbok i beskattning.