Bläddra

På spåret sfi 2C inkl cd

Kategorier: Språk och lingvistik

På spåret sfi 2C inkl cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
På spåret bygger på kommunikation, att få igång pratet i det heterogena sfi-klassrummet. Böckernas lustfyllda och tänkvärda teman inspirerar dina studerande att börja prata, diskutera och skriva utifrån sina egna förutsättningar. Serien fungerar därför väl i undervisning med kontinuerligt intag.
På spåret-serien är framtagen för både studieväg 2 och 3 och bygger på kunskapskraven för kurserna B, C och D enligt kursplan 2012. Helhetstänket underlättar både för dig och dina studerande vid övergången mellan olika kurser. Testa ett modernt sfi-läromedel idag!

Läs mer
Utmärkande drag
- Bygger på långsam progression med cykliska inslag
- Effektiva och lustfyllda metoder
- Motiverar och inspirerar
- God struktur som ger mycket stöttning
- Finns som onlinebok med ljudspår direkt på sidan
Hur individanpassar jag utan att ägna hela helgen åt att leta material? Vilka metoder fungerar bäst i nybörjarundervisning av vuxna? Hur kan vi på vår skola arbeta effektivare, med tanke på att deltagare börjar och slutar varannan vecka?
Du känner säkert igen dig. De här utmaningarna brottas sfi-lärare med varje dag. Det gjorde lärarna som tog fram På spåret också. Läromedlet bygger därför på deras erfarenheter av vad som verkligen fungerar i sfi-klassrummet, samt på målen och kunskapskraven i kursplanen för sfi och på relevanta forskningsrön om nybörjarundervisning. Det gör att På spåret utgör en trygg bas som hjälper dig att fokusera på din viktigaste arbetsuppgift: att stötta varje individs lärprocess mot ett fungerande andraspråk.
De fyra läroböckerna i serien utgör en rik källa att ösa ur. Där finner du gott om material för olika behov: läsvärda skönlitterära textutdrag, lättläst sakprosa om angelägna ämnen och många härliga låtar och visor. Det ska ju vara roligt att lära sig ett nytt språk!
Varje kapitel samlar texter och övningar för både nytillkomna studerande och för dem som har kommit längre. De kan arbeta tillsammans med uppgifterna på olika nivåer. Det här kallas cyklisk progression och gör livet enklare för dig som lärare, eftersom du kan undervisa kring ett tema i taget och hålla ihop gruppen.
Texter och textnära uppgifter leder snabbt fram till mer kommunikativa övningar där man samtalar om sina drömmar, funderingar och åsikter. De studerande tränar också på att sätta upp sina egna mål, både i och utanför studierna. På spåret genomsyras av en respektfull nyfikenhet på inlärarens bakgrund, tankar och känslor. Tilltalet är elevnära och inbjudande, så att var och en ska känna sig välkommen i samtalet om språket.
Varje kapitel inleds med tydliga kunskapsmål, som följs upp av frågor i slutet av kapitlet. Det finns gott om konkreta skrivuppgifter liksom insprängd, enkel studieteknik. Sist i böckerna ligger en mycket användbar minigrammatik, men grammatiska moment tränas också i kapitlets olika uppgifter.

Andra upplagan
Vi talade med många, många lärare som använde På spåret för att ta reda på vad de uppskattade med serien och vad som kunde förbättras. Deras synpunkter låg till grund för den försiktigt reviderade andra upplagan av böckerna, som utkom 2014.
I andra upplagan är stilen på texter och övningar större för att underlätta för de studerande. Strukturen har blivit ännu tydligare och layouten luftigare och renare. I På spåret 3D har vi dessutom lagt till en sakprosatext per tema, som ger ytterligare lästräning.
Det går utmärkt att använda första och andra upplagan av respektive bok parallellt, och de har samma lärar-cd och lärarhandledning.

Allt-i-ett-böcker som tryckt bok eller onlinebok
Du kan välja att använda respektive elevbok i På spåret-serien som en vanlig, tryckt bok eller som onlinebok, beroende på hur digitalt ni vill arbeta. Alla tryckta böcker har inlästa texter och dialoger; hämta som komprimerad fil från liber.se. I onlineböckerna ligger ljudet i form av en länk på varje sida i boken, vilket underlättar för hörförståelseträningen i en digital studiemiljö.
Studieväg 2 består av På spåret 2B och På spåret 2C
Studieväg 3 består av På spåret 3C och På spåret 3D

På spåret 2B
På spåret 2B vänder sig till studerande på B-kursen i sfi, eller motsvarande nivå på gymnasiet. Den långsamma, cykliska progressionen är extra tydlig i boken 2B. Här ges den studerande stora möjligheter att strukturerat arbeta sig fram mot högre språklig komplexitet. Vi möter utdrag ur verk av bland annat Jonas Gardell, Johanna Thydell och Torbjörn Flygt, och lyssnar på låtar av Marie Fredriksson och Sven-Ingvars. På spåret 2B är ett utmärkt första möte med svenskan.

På spåret 2C
På spåret 2C riktar sig till dem som har klarat B-kursen och är redo för nästa steg. Här tränar man mycket läsförståelse med hjälp av alla texter av varierande, vardagsnära slag. Tonviken ligger på att öva olika former av kommunikation, vilket märks i frågor och uppgifter. Boken är en bra avslutning på studieväg 2. Den ger också en god grund för alla som vill fortsätta på D-kursen.

På spåret 3C
På spåret 3C vänder sig till nybörjare med studievana. Mycket av innehållet i boken känns igen från På spåret 2B, men progressionen är snabbare, av naturliga skäl. På spåret 3C har också fler skönlitterära textutdrag. Boken uppmanar de studerande att reflektera över sin egen lärprocess, sätta upp mål och utvärdera dem. Syftet är att stärka individens möjligheter att studera mer självgående.

På spåret 3D
På spåret 3D är framtagen för studerande på D-kursen. Varje kapitel startar med härlig, spännande läsning! I en specialskriven följetong får vi följa två unga personers liv och vardag. Läsupplevelsen ligger till grund för språkstärkande övningar i ordkunskap, ordbildning, grammatik och dialoger. Läs- och skrivövningarna i På spåret 3D utgörs av korta texter som annonser, insändare, artiklar och bloggar. Återkommande moment är också studieteknik och "Ta reda på"-uppgifter som syftar till att träna ett mer självgående arbetssätt. På spåret 3D avslutar sfi-studierna på ett kreativt sätt, och med en öppen dörr mot vidare studier.

Lärarhandledning och lärar-cd
Till På spåret-böckerna finns varsin gedigen lärarhandledning. Den ges ut på cd, så att du enkelt kan skriva ut de sidor du behöver. På cd:n ligger en pdf-fil med handledning, kopieringsunderlag och tester till varje kapitel.
Det finns också en lärar-cd till varje bok. På lärar-cd:n finns alla bokens hörövningar och alla låtar i originalinspelningar.
Respektive lärarhandledning och lärar-cd går att använda till både första och andra upplagan av läroboken.

Om författarna
Karin Elffors Skogkär, Hippas Eriksson och Britt-Marie Wallhult, författarna bakom På spåret-serien är alla erfarna pedagoger och har arbetat med svenskundervisning på olika nivåer runt om i landet. Detta gör att På spåret blir böcker med ett rikt innehåll att upptäcka, spännande ämnen att diskutera och många råd att ta till sig.