Bläddra

På tal om språk – Språklig medvetenhet hos barn

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

På tal om språk – Språklig medvetenhet hos barn

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Margit Tornéus metoder att lära ut läsning och skrivning används av pedagoger över hela landet. Andra upplagan av På tal om språk är sparsamt reviderad och uppdaterad.

Läs mer
I boken diskuteras:· Hur utvecklas barns språkliga medvetenhet?· Vilken betydelse kan olika sidor av språklig medvetenhet ha för läs- och skrivutvecklingen?· Kan man hjälpa barn att utveckla språklig medvetenhet?

Om författarna
Margit Tornéus är fil. dr i psykologi vid Umeå universitet. Där bedriver hon sedan snart 20 år tillbaka forskning om läs- och skrivinlärning.