Bläddra

På väg mot ofullkomlighetens pedagogik : mänsklighet och kosmopolitism under omprövning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

På väg mot ofullkomlighetens pedagogik : mänsklighet och kosmopolitism under omprövning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kosmopolitismen som teori baserar sig på en paradoxal premiss, ett engagemang både för idén om en universell mänsklighet och för vikten av att respektera människors olikhet. I På väg mot ofullkomlighetens pedagogik kritiserar Sharon Todd den föreställning om människors inneboende ”godhet” som ligger till grund för idén om en universell mänsklighet, och undersöker hur även antagonism och motsättningar i mänsklig interaktion, inklusive dess konsekvenser i form av konflikt, våld och lidande, utgör en grundläggande sida av tillvaron i en pluralistisk värld. Boken driver tesen att det är de oundvikliga skillnaderna mellan människor som fungerar som drivkraft för våra etiska och politiska överväganden inom undervisning, utbildning och pedagogik.

Läs mer
Todd argumenterar övertygande för att ett möte med och erkännande av det mänskliga i all dess komplexitet och ofullkomlighet bör ingå som en central beståndsdel i det kosmopolitiska projektet att skapa en mer rättvis och human undervisning och utbildning. Med avstamp i poststrukturalistisk filosofi och feministisk teori fokuserar hon på hur könsmässiga, kulturella och religiösa skillnader skär tvärs igenom de universella anspråk som görs i mänsklighetens namn. I de olika kapitlen utvecklar författaren nya ramverk för att hantera mänsklig antagonism i relation till begrepp som mänskliga rättigheter, demokrati, medborgarskap respektive tvärkulturell förståelse.

Boken ingår i serien Avancerade studier i pedagogik. Serien publicerar poststrukturell pedagogisk teori. Tonvikten ligger på etiska och politiskt filosofi ska frågeställningar, och studierna som publiceras undersöker subjektets villkor, frihet och ansvar i olika utbildningssammanhang. publicerar poststrukturell pedagogisk teori.

Om författarna
Sharon Todd är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola.