Bläddra

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Köp här

Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. I boken Parodontit – en introduktion beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling.   

Detta är den femte, reviderade upplagan. Nya avsnitt har tillkommit om antibiotikaprofylax och om de nya nationella riktlinjerna för behandling av parodontit. Boken tar även upp sambandet mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa samt evidensbaserad parodontologi och vävnadsreaktioner vid tandimplantat.                   

Parodontit vänder sig både till studerande inom tandvårdsutbildningarna och till redan yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper inom parodontologi.

Björn Klinge och Anders Gustafsson är båda professorer i parodontologi vid Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi i Stockholm. Björn Klinge är också professor i samma ämne vid Odontologiska fakulteten, Högskolan i Malmö.