Bläddra

Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentreprenader

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentreprenader

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här