Bläddra

Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet : delbetänkande från Patentlagsutredningen SOU 2013:48

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Köp här

Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet : delbetänkande från Patentlagsutredningen SOU 2013:48

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningen föreslår en del ändringar i patentlagen som är nödvändiga till följd av att det enhetliga patentskyddet införs. Utredningen föreslår också att vissa anpassningar görs till de översättningskrav som gäller för europeiska patent med enhetlig verkan enligt översättningsförordningen.

Det reformerade europeiska patentsystemet omfattar också en gemensam specialdomstol för patenttvister. Domstolen inrättas genom ett mellanstatligt avtal, och innebär att den enhetliga europeiska patentdomstolen ges exklusiv behörighet att avgöra vissa tvister om de europeiska patenten. Utredningen föreslår ändringar i patentlagens forumregler för att de aktuella målen, som i dag handläggs vid Stockholms tingsrätt, i stället ska avgöras av den enhetliga europeiska patentdomstolen.