Bläddra

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Kunskap är avgörande för de flesta företags konkurrenskraft. Men när och hur kan den skyddas? Och på vilket sätt avgörs om man själv gör intrång i annans ensamrätt? Patenträtt är en praktiskt inriktad läro- och handbok om vad som i Sverige, men också internationellt, gäller i frågor om patenterbarhet och patentintrång,…
Köp här

Isbn: 9789176786543

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Patentkrav på både engelska och svenska! Föreslår att nationella patentansökningar i Sverige ska kunna behandlas helt på engelska. Detsamma gäller internationella patent som fullföljts i Sverige. Den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs patentkraven, ska dock alltjämt översättas till svenska. Båda…
Köp här

Isbn: 9789138237083

Utgivningsår: 20120403

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår en del ändringar i patentlagen som är nödvändiga till följd av att det enhetliga patentskyddet införs. Utredningen föreslår också att vissa anpassningar görs till de översättningskrav som gäller för europeiska patent med enhetlig verkan enligt översättningsförordningen. Det reformerade europeiska…
Köp här

Isbn: 9789138239698

Utgivningsår: 20130619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningen föreslår ny patentlag och ny patentförordning. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslås vissa sakliga ändringar, bl.a. ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå. En moderniserad…
Köp här

Isbn: 9789138242797

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Förslag som ska stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt bidra till en mer effektiv prövning av behörighetsärenden. Förslår bl.a.: att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ges möjlighet att utifrån de omständigheter som anförs i ärendet besluta om en lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som…
Köp här

Isbn: 9789138248188

Utgivningsår: 20180613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Patentavtalsrätt innehåller en bred avtals- och konkurrensrättslig framställning om de komplicerade frågor som finns vid svenska och internationella samarbeten kring patenterad teknik. Frågor om licensiering, överlåtelser och samägande av patent behandlas ingående. Inledningsvis redogörs för vem som har rätt till…
Köp här

Isbn: 9789139014836

Utgivningsår: 20101122

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Leif Karlsson, Ragnar Lundgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är…
Köp här

Isbn: 9789139017240

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bengt G Nilsson, Catarina Holtz

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den senaste heltäckande kommentaren till patentlagen utkom 1980. Sedan dess har en enorm utveckling ägt rum på patentområdet, en utveckling som också har återspeglats i patentlagen. Utvecklingen inom patenträtten har främst drivits fram av ett omfattande internationellt samarbete. Behovet av en ny och modern kommentar…
Köp här

Isbn: 9789172234727

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB