Bläddra

Pedagogiskt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning

Pedagogiskt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
  • Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka.
  • Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen.
  • Vänta dig det bästa av dem du leder.

Utmärkande drag

  • Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken
  • Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren
  • Innehåller många övningar av olika slag

Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap. Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna
Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck. /Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035