Bläddra

Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Hur kan det pedagogiska ledarskapet förstås och utövas? Hur kan rektor och skolledare navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på en pedagogisk ledare? Och vilket pedagogiskt ledarskap är ”det rätta”? 

Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare är tänkt som ett stöd för att rektorer och skolledare, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, ska kunna omsätta läroplanens tanke om det pedagogiska ledarskapet till praktiska ledarskapshandlingar, och på så sätt bidra till professionell yrkesutveckling. 

I boken behandlas det pedagogiska ledarskapet i ett historiskt, samhälleligt och teoretiskt, men också kritiskt, perspektiv. Syftet är att bidra till en fördjupad och mer utvecklad kunskap om det pedagogiska ledarskapet. Boken innehåller också mer praktiska inslag som olika modeller, metoder och verktyg för det pedagogiska ledarskapet. 

Boken riktar sig framför allt till rektorer och skolledare, men också andra som har ett intresse för skolledning och pedagogiskt ledarskap. 

Katarina Ståhlkrantz är fil. dr och lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet.