Bläddra

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utgått

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utgått
Är förskoleklassen en bro mellan förskola och skola? Eller en isolerad ö för sexåringar? För barnen innebär den två övergångar mellan olika skolformer på mindre än ett år. Hur hanterar man det som pedagog? Hur skapas bra övergångar? Och vilken information får lämnas över mellan de olika lärargrupperna?
Möt pedagoger och skolledare, forskare, psykologer och jurister som diskuterar och berättar om villkor och förutsättningar i förskoleklassens verksamhet.
Perspektiv på övergångar vänder sig till alla som arbetar i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan samt till skolledare och lärarstudenter.
Bokens författare Helene Lumholdt är journalist och har bevakat utbildningsfrågor i många år.
Innehåll
Inledning
Att möta något nytt
De viktiga relationerna
Gemensam arena för pedagoger
Möte i gränslandet
På besök i skolan
Forskning om övergångar
Att utgå från vad barn vet och kan
Tre parter i samtal
Den svåra sekretessen
Vad är det som gäller?
Att skapa riktlinjer tillsammans
Hur tidigt är tidigt?
Att särskilja barn
Ritualer och passageriter
Litteratur