Bläddra

Perspektiv på sport management

Kategorier: Idrottslag och idrottsklubbar Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Perspektiv på sport management

Kategorier: Idrottslag och idrottsklubbar Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Begreppet Sport Management är numera ett vedertaget och finns också med i Svenska Akademins Ordlista. Där har den fått betydelsen ”organisera, leda, handha idrott”. En rak och enkel översättning av begreppet Sport Management till svenska ord skulle alltså kunna vara ”handhavande av idrott”. Ett mer djupgående försök till definition har gjorts av Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, och det är i utgångspunkt från denna definition som bokens innehåll utgår.

Att klubbdirektören, sportchefen, sponsorspecialisten i den storsatsande elitföreningen behöver Sport Management-kompetens är nog de flesta överens om. Men även inom breddidrotten är behovet av denna kunskap stort. Utvecklingen på hälsoområdet med SPA-kultur, gym/styrketräningstrend, nya lågintensiva träningsformer för särskilda målgrupper, är områden som nuvarande eller blivande Sport Managers kan bli aktiva inom. För att driva en egen verksamhet inom träning eller friskvård, eller för att driva en kommunägd eller privatägd idrottsanläggning, är kunskap om Sport Management också en avgörande faktor.