Bläddra

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan : en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan : en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här
En översikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Översikten har sammanställts av docnet Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under medverkan av professor emerita Siv Fischbein och professor Jan-Eric Gustafsson.