Bläddra

Polis – vad är det?

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess

Polis – vad är det?

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Den här boken tar sig an frågan om polisens samhällsuppdrag och hur målen för polisen uppfattas av olika parter. Boken handlar om polisen som den som både öppnar och stänger dörren till rättsväsendet, liksom hur polisens auktoritet utövas, vilka maktmedel som brukas och om balansgången mellan legitim kontroll och överkontroll. Sist men inte minst handlar den om hur polisens verksamhet kan eller bör fungera.

Polis – vad är det? är en översättning och omarbetning av Liv Finstads bok Hva er politi som gavs ut på norska 2018.

Boken vänder sig i första hand till studerande vid polisutbildningen men fungerar även utmärkt som litteratur i andra professionsutbildningar, exempelvis inom kriminologi eller socialt arbete, som leder till yrken som på olika sätt samverkar med polisen. Myndigheter är också en given målgrupp liksom den som bara har ett intresse av att veta mer om polisen i samhället.