Bläddra

Security culture & human factors : det ska löna sig att göra rätt!

Kategorier: Databrott, cyberbrott Datasäkerhet Informationsteknik IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Människa – datorinteraktion Särskilda rättsområden Systemvetenskap
Köp här

Security culture & human factors : det ska löna sig att göra rätt!

Kategorier: Databrott, cyberbrott Datasäkerhet Informationsteknik IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Människa – datorinteraktion Särskilda rättsområden Systemvetenskap
Köp här
Inom cybersäkerhetsområdet har teknikexperterna länge haft tolkningsföreträde. Denna bok syftar till att vidga perspektivet och se till samspelet människa-teknik-organisation och processer. Målgruppen är alla som har intresse för säkerhet och säkerhetsledning oavsett roll och verksamhetsfält. Bokens ambition är att vara användbar och lättillgänglig. Den syftar till att inspirera och vidga perspektivet men också till att förmedla kunskap, erfarenheter och verktyg för att att minska de mänskliga misstagen och bygga en kultur för säkerhet.