Bläddra

Positiv specialpedagogik : teorier och tillämpningar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Positiv specialpedagogik : teorier och tillämpningar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Att lyckas lära sig något svårt stärker självkänslan och befrämjar hälsa och välmående. Därför är det viktigt att lärare stärker sin egen och elevers optimism om att alla kan utvecklas. Ett optimistiskt förhållningssätt är avgörande i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar, det vill säga en positiv specialpedagogik. I den här boken är positiv specialpedagogik som bygger på ­positiv pedagogik centralt. Bokens författare försöker konkreti­sera vad ­positiv specialpedagogik är genom att skriva fram centrala begrepp såsom self-efficacy och implicita teorier om den egna förmågan. Implikationen av dessa teorier är att lärare bör arbeta med alla sina elever för att stärka deras tilltro till sina förmågor och deras tro på att alla kan lära sig och utvecklas. Författarna försöker också genom konkreta exempel visa hur ­lärare kan fostra elever till att bli självständiga och delaktiga i ­samhället.