Bläddra

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2021

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2021

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Praktisk beskattningsrätt 2021 är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen. Bokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet och den passar därmed som kurslitteratur på grundläggande kurser vid universitet, högskolor och gymnasieskolor. Boken kan även vara användbar för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, försäkringsbolag, samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2021. Läroboken kompletteras av Övningsbok i beskattning samt Lösningar till övningsbok i beskattning.