Bläddra

Praxis och tyst kunnande

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Köp här

Praxis och tyst kunnande

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Köp här

I denna bok har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie essäer som belyser och vidareutvecklar det Wittgensteininspirerade begreppet praxis. Syftet är att presentera en adekvatare kunskapsteoretisk grund för analysen av yrkeskunnande än den som råder vid tekniska högskolor och det som erbjuds inom arbetslivsforskning. För att leda en verksamhet där utveckling av yrkeskunnande står i fokus behöver vi förstå hur det byggs upp och vi behöver öva vår lyhördhet för dess många uttrycksformer.

Författaren är norsk filosof och professor emeritus vid Universitetet i Bergen.