Bläddra

Problembarna : manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Problembarna : manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Omfattende bruk av manualer og programmer griper tungt inn i barn og unges hverdag og i profesjonsutøveres arbeid. Denne antologien retter et kritisk søkelys på noen av programmene og det fenomenet de representerer. Blant spørsmålene som blir belyst i boka, er: • Har programmene den påståtte effekten? • Hva er programmenes faglige og verdimessige fundament? • Har manualer og standardiserte løsninger noen plass i arbeid med barn og unge? Programmene kan forstås som et svar til politikere som etterspør effektive tiltak for å forebygge og løse problemer. Mantraet er at jo tidligere innsatsen settes inn, jo større er sjansen for å hindre for eksempel mobbing, svake skoleresultater, frafall i videregående skole og psykiske lidelser blant barn og ungdom. Det handler også om enorme statlige overføringer og om hvordan økonomiske og personalmessige ressurser kanaliseres i retning programmene. Femten forfattere fra ulike fagfelt bidrar i antologien. Problembarna bør leses av leses av alle som ønsker mer kunnskap om standardiserte metoder som anvendes i barnehage, skole og barnevern.