Bläddra

Problembaserat lärande – idén, handledaren och gruppen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Problembaserat lärande – idén, handledaren och gruppen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Problembaserat lärande är en inspirerande bok där teori och praktik knyts samman och visar på hur utvecklingen från lärare till handledare kan gå till.

Läs mer
Hur ska handledaren arbeta för att skapa en situation där den studerande hela tiden ser meningen med det som skall läras in och själv styr sin lärprocess? Hur organiserar man arbetet så att det individuella tänkandet omvandlas till en kollektiv process där allas tankar bidrar? Detta är centrala frågor som behandlas i boken.

Om författarna
Författarna har sedan 1991 gemensamt utbildat blivande handledare i PBL, först på Hälsouniversitetet i Linköping och sedan i allt vidare kretsar runt om i Norden.