Bläddra

Problemen med teamarbete och hur du löser dem

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Problemen med teamarbete och hur du löser dem

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den här boken beskrivs hur du systematiskt och evidensbaserat kan gå till väga för att lösa vanliga problem som uppstår i teamarbete. I boken presenteras nio vanliga problem i teamarbete, exempelvis att det uppstår konflikter, att ledarskapet inte fungerar eller att teamet inte förmår att anpassa sig till förändrade omständigheter. Problemen illustreras med autentiska fallstudier av olika sorters team i olika kontexter. En av bokens huvudpoänger är att varje team och varje teamproblem är unikt. Trots detta används alltför ofta färdiga modeller och lösningar innan analysen av själva problemet är klar. Därför presenteras i varje kapitel en gedigen kognitiv karta som fungerar som vägledning i kartläggningen av orsakerna till problemet. Problemen med teamarbete – och hur du löser dem riktar sig till studenter inom beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar som läser kurser om hur team och grupper fungerar i arbetslivet. Den riktar sig lika mycket till personer som arbetar i och leder team, till team- och verksamhets­utvecklare samt till beställare av sådana tjänster. Lantz, Ulber och Friedrich har i den här boken lyckats med konststycket att integrera gedigen vetenskaplig forskning med sina stora praktiska erfarenheter av arbetsteam som kämpar med svåra problem. Författarna ger tydliga riktlinjer för hur man skapar team där deltagarna samarbetar i små, kompetenta grupper som klarar av de utmaningar de ställs inför. Michael West, professor vid Lancaster University, Storbritannien, om den engelska utgåvan av boken (Routledge, 2020)