Bläddra

Processens ram i tvistemål : om yrkande och grunder, ändring av talan m.m.

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden

Processens ram i tvistemål : om yrkande och grunder, ändring av talan m.m.

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här
Bokpresentation Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad, redogörelse för rättsläget på ett visst område. Denna första del av Praktisk Process handlar om processens ram i tvistemål. Yrkande och grunder, ändring av talan och preklusion av nya omständigheter är huvudämnena. Författaren hänvisar till praxis, förarbeten och litteratur, men för också fram egna synpunkter på rättsläget.