Bläddra

Processuell konkursrätt : – En praktisk vägledning

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Processuell konkursrätt : – En praktisk vägledning

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Boken procesuell konkursrätt går igenom konkursprocessrätten, vilken befinner sig i skärningspunkten mellan den materiella konkursrätten och processrätten.

Boken reder ut hur de enskilda aktörerna genom sina processuella dispositioner kan påverka utfallet i en konkurs och hur deras dispositionsrätt påverkar genomslaget för konkursens huvudändamål.

Bland annat besvaras frågorna: Vem får vara part i en process om en tillgång eller en skuld i konkursen? Vilka möjligheter har ett konkursbo att undvika att dras in i konkursgäldenärens processer? Vilken ställning har ett konkursbo i sådana processer? Vilken rättsverkan i konkursen har en dom som har vunnit laga kraft före respektive efter konkursbeslutet?