Bläddra

Produktansvaret : en översikt

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd

Produktansvaret : en översikt

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Den så kallade produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt.

Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, d.v.s. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den levererade. En översikt görs även av ansvarsregler i kommersiella standardavtal, av försäkringslösningar av olika slag samt av lagstiftningen rörande produktsäkerhet.