Bläddra

Professionalisering av lärarutbildningen – Reformer i Sverige och Finland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Professionalisering av lärarutbildningen – Reformer i Sverige och Finland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skolan antas forma elever som i sin tur formar samhället på lång sikt. Lärarkåren är därför ofta en måltavla för politiska reformer, vilket den också varit i Sverige under lång tid. Men hur formas då lärarutbildningen av reformer, av vilka och med vilket fokus? I Professionalisering av lärarutbildningen analyseras den svenska lärarutbildningen, hur den har förändrats över tid samt vilka ideal och aktörer som ligger bakom utvecklingen. Här jämförs också den svenska lärarutbildningen med den finska. Vid en ytlig betraktelse ter de sig närmast identiska, men som boken visar är de diametralt olika i en rad avseenden. Boken vänder sig till samhällsforskare, lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och rektorer, politiker och alla andra som intresserar sig för skolfrågor.