Bläddra

Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

En lättillgänglig och praktisk bok som ger inspiration och verktyg för att arbeta med programmering i förskolan.

Vi lever i en värld av förändring och förskolan måste skapa en verksamhet med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhället. I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns innovativa och kreativa förmåga vilket med fördel kan göras genom programmering. Om vi ger barnen möjlighet att tidigt utveckla digital kompetens ger vi dem också förutsättningar att vara producenter – inte bara konsumenter – av modern teknik.

Boken Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens är indelad i tre delar. Den första belyser vår digitala vardag och aktuell forskning. I den andra delen får du konkreta och praktiska exempel på hur du kan komma igång med programmering i din barngrupp. Du får tips på appar, robotar och andra tillbehör att använda och exempel på hur du kan använda dessa på ett lekfullt sätt. I den avslutande delen resonerar och konkretiserar författaren om vad programmering kan vara och vikten av ett etiskt och källkritiskt förhållningssätt.

Boken vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan – förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare – men även till studerande vid förskollärarutbildningen.

Författaren Karin Sönnerås är leg. förskollärare och har arbetat som förstelärare och IKT-pedagog i förskolan. Nu arbetar Karin som utvecklare av digitalisering för lärande i Kungsbacka kommun. Hon har sedan 2014 arbetat med programmering i förskolan och vill uppmuntra och inspirera andra pedagoger att prova på och lära sig programmering tillsammans med barngruppen.