Bläddra

Psychagogia – konsten att leda själar : om konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaim Perelman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Psychagogia – konsten att leda själar : om konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaim Perelman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Den västerländska filosofin bär sedan sin födelse på den schism som är ämnet för denna text: motsättningen mellan retorik och filosofi. Den drabbar filosofin i dess kärna, ty schismen gäller ursprunget och beskaffenheten hos den kunskap, sanning och moral som vi människor kan aspirera på. Motsättningen ställer oss inför två skilda sätt att uppfatta människans förmåga och uppmanar oss att välja sida – upptäcker eller skapar hon sin värld, sin kunskap, sina sanningar och värderingar? Realism eller relativism, absoluta värden eller godtyckliga åsikter – motsättningen framstår ofta som självklar. Men det rör sig om en bedräglig dikotomi, som likväl är och har varit en mycket verksam tankefigur. Antingen det ena eller det andra – och inget däremellan. I denna essä visar Mats Rosengren hur motsättningen skapades och vad som då stod på spel – och hur den kan överbryggas. Ny 2:a utgåva 2014.