Bläddra

av: Janne Lindqvist

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Klassisk retorik för vår tid ger en grundläggande introduktion i den klassiska retorikens teori och är sedan länge standardverket på området. Här presenteras och förklaras både de enklaste termerna och de mer invecklade teoretiska förutsättningarna med exempel ur svenskt vardagsliv, internationell politik, filosofisk…
Köp här

Isbn: 9789144099880

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Gärdenfors

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
” Med metaforens hjälp ger Gärdenfors i den här stimulerande och allmänbildande boken ytterligare en bild av vad det innebär att vara människa.”Barometern “I regel är vi gan-ska överens om ordens mening. Men att analysera varför samtal havererar är minst lika meningsfullt. Det gör Peter Gärdenfors med…
Köp här

Isbn: 9789127175839

Utgivningsår: 20220322

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke, Matilda Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
I dagens mediebrus verkar uttryck för populism, faktaresistens och antidemokratiska ideologier bli allt vanligare. En viktig uppgift för skola och högre utbildning är därför att förse elever, studenter och lärare med kritiska analysverktyg så att de kan sovra i informationsflödet. Diskursanalys är ett sådant verktyg…
Köp här

Isbn: 9789144135526

Utgivningsår: 20210527

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Camilla Eriksson

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Du har valt rätt bok. Boken du håller i din hand är skriven för att ge dig en svindlande insyn i ordets makt. Så att du slutar upp med att manipulera och i stället lockar folk till att låta sig påverkas. Du blir mycket mera framgångsrik då. I vilken ordning? På vilket sätt? Med vilka ord? Svaret finns mellan…
Köp här

Isbn: 9789147096626

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Monica Ekenvall

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Att få eleverna att vilja, våga och kunna tala är en process som måste börja i det lilla. Det är en av bokens utgångspunkter. De första övningarna sker i små grupper som ger träning i att lyssna och att våga tala, så att ingen hamnar bakom tystnadströskeln. Efterhand ökas utmaningarna. De praktiska aspekterna av att…
Köp här

Isbn: 9789185461332

Utgivningsår: 20100517

Utgivare: Utbildningsstaden

Mediatyp: BC

av: Karin Beronius, Lena Nilsson

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt ’verktyg’ för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 4-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med…
Köp här

Isbn: 9789186093259

Utgivningsår: 20140923

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732019

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik
Hur avgör man om en text är läsbar eller inte? Hur får man ihop ett vetenskapligt resonemang i en uppsats? Hur gör man sin webbplats besökarvänlig? Går det att skriva en broschyr som fungerar för flera olika läsargrupper? En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid framför en…
Köp här

Isbn: 9789188423047

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: NE Nationalencyklopedin AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175804477

Utgivningsår: 20100122

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Hellspong

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik
Språket är människans viktigaste verktyg för att tänka, handla och knyta sociala band. I den meningen är vi alla retoriker. Med ordens hjälp formar vi vår värld och lever våra liv. Ofta gör vi det framgångsrikt. Men ibland misslyckas vi, utan att kanske riktigt förstå varför. Genom att betrakta och reflektera över vad…
Köp här

Isbn: 9789188419064

Utgivningsår: 20180706

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Marie Gelang

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Ämnet för denna avhandling är actio, retorikens ickeverbala resurser. Det handlar om talframförandets gestaltning. I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och forskares syn på actio och ickeverbal kommunikation i ett vidare perspektiv. Utifrån denna genomgång ges förslag på retoriska begrepp som…
Köp här

Isbn: 9789186093068

Utgivningsår: 20081212

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Mikael Parkvall

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Med största sannolikhet har inte någon någonsin sagt exempelvis detta: ´I torsdags morse störtade den första slovenska marslandaren, med radiosportens Christer Ulfbåge vid spakarna, mitt i stadsparken i Vladivostok.´ Det har aldrig funnits anledning att använda en sådan mening, och förmodligen kommer det heller…
Köp här

Isbn: 9789127113305

Utgivningsår: 20060612

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Birger Bergh

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik
Konsten att få rätt. Handbok i talekonst är en rolig och praktisk bok. Birger Bergh, känd från tv, instruerar läsaren i övertygandets konst. Genom att följa hans slösande rika råd kan du snart konstruera tal som är skräddarsydda för dina behov, din egen publik och de speciella situationer då du ska hålla ditt tal.…
Köp här

Isbn: 9789185507191

Utgivningsår: 20070530

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Hans Gunnarson

Kategorier: Antika grekiska och romerska myter och legender Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Sagor och epos Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Att skapa den fulländade talaren och den goda människan Quintilianus är tillsammans med Cicero och Aristoteles de viktigaste personerna i retorikens historia. Quintilianus levde och verkade i Rom under det första århundradet efter Kristus. Ursprungligen advokat, fick han av kejsaren uppdraget att leda en retorikskola.…
Köp här

Isbn: 9789189063549

Utgivningsår: 20210330

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Peter Haraldsson

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Med utgångspunkt i den klassiska retoriken lär Peter Haraldsson steg för steg ut hur ett framförande genomförs idag – från de inledande förberedelserna till den avrundande frågestunden.Läs merDu får lära dig hur du ska förbereda dig, hur du lägger upp ditt anförande och hur du argumenterar, memorerar och svarar…
Köp här

Isbn: 9789147095032

Utgivningsår: 20100409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Ekenvall Monica

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
“För mig är den ideala undervisningssituationen när alla elever har flyt, inte när alla elever har samma kompetens”, säger Monica Ekenvall. “Flyt innebär att utmaningen är rätt för individen, inte så stor att den skapar ångest men tillräckligt stor för att leda till utveckling.” Retoriken i…
Köp här

Isbn: 9789185461349

Utgivningsår: 20100517

Utgivare: Utbildningsstadens förlag

Mediatyp: BC

av: Marcus Tullius Cicero

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
"Min ståndpunkt är att vältaligheten måste vara grundad i en teoretisk skolning av gedignaste art […] Vältalighet är grundad i summan av alla de färdigheter, av vilka framgång redan i en enda är något storslaget. Låt oss uppmuntra våra barn och alla andra, vilkas goda rykte och anseende ligger oss om…
Köp här

Isbn: 9789186093006

Utgivningsår: 20080720

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Brigitte Mral, Marie Gelang, Emelie Bröms

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig. Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till…
Köp här

Isbn: 9789186093280

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Rolf Ejvegård

Kategorier: Konstitution: stat och regering Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Statsskick och politiska processer
Författarna Vilhelm Moberg och Sven Svensson möts i debatt om Sveriges statsskick – en republikan står mot en monarkist. Deras dialog utreds ur retorisk och argumentationsanalytisk aspekt. Vem vinner? Det får läsaren avgöra. Författaren Rolf Ejvegård har bland annat utgivit Vetenskaplig metod.
Köp här

Isbn: 9789174511246

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Anders Sigrell

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska forskningens intresse för människan som…
Köp här

Isbn: 9789187833625

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Fredrik Mattsson, Erik Mattsson

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
På tal om retorik ger läsaren en kort överblick över den klassiska retoriken. Vad är etos, logos och patos? Hur ska ett tal disponeras? När bör man göra en pudel? Detta är några frågor som diskuteras i boken. Här beskrivs också ett antal retoriska begrepp, som gör talarens språk mer levande. Vi tittar också närmare på…
Köp här

Isbn: 9789197766432

Utgivningsår: 20100915

Utgivare: Ordrum

Mediatyp: BC

av: Jens Elmelund Kjeldsen, Jan Grue, Christian Kock, Jørgen Fafner, José Luis Ramírez, Kjell Lars Berge, Lennart Hellspong, Mats Rosengren, Anders Sigrell, Charlotte Jørgensen, Anders Johansen, Anders Eriksson, Øivind Andersen, Peter Larsen, Philip Halldén, Lisa Storm Villadsen, Marie Lund Klujeff, Thor Inge Rørvik, Brigitte Mral

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Rhetorica Scandinavica has functioned as a sower of academic seeds. As the journal has grown, rhetoric courses and programmes have multiplied across Scandinavia. The journal is the major source of nativelanguage literature in the field, and articles frequently find a place on curricula. Thus, Rhetorica Scandinavica has…
Köp här

Isbn: 9789186093099

Utgivningsår: 20120320

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Urban Hagman

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
För några decennier sedan fanns det i huvudsak två sorters böcker om retorik. Den ena vilade tungt i den akademiska traditionens tolkning av de antika texterna. Den andra kategorin handlade i princip om hur den ovane skulle hålla ett tal till bröllopsparet eller 50-åringen. Idag existerar fortfarande dessa kategorier,…
Köp här

Isbn: 9789175177090

Utgivningsår: 20150202

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Brigitte Mral

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kvinnor har i alla tider fått skapa sig utrymme för att göra sin röst hörd. Brigitte Mral lyfter i Talande kvinnor fram några av historiens främsta kvinnliga talare, deras liv och retorik. Vi får möta kvinnorna genom deras egna ord i utdrag ur deras tal och texter. Från antikens retoriker Aspasia, medeltidens nunnor…
Köp här

Isbn: 9789186093129

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Lars Burman

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Uppsalas studentnationer är idag mest bekanta genom sitt rika sociala liv. De har dock en lång historia. Redan 1663 erkändes de av universitetet, och under århundraden har nationerna varit platser för akademiska övningar. Ända sedan 1600-talet har där hållits orationer och studentledda disputationer, och under…
Köp här

Isbn: 9789155487317

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av: Tommy Bruhn

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Delad är ett paradoxalt och flertydigt ord, eftersom det betyder både förenad och sepa­rerad samtidigt. När vi säger att det råder delade meningar om ­någonting, brukar vi mena att folk är oense. Men när vi säger att vi delar en uppfattning, menar vi att vi är överens. I sin avhandling diskuterar Tommy Bruhn…
Köp här

Isbn: 9789186093310

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Maria Wolrath Söderberg

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen prövar vilka bidrag den retoriska toposläran kan ge till en sådan…
Köp här

Isbn: 9789186093167

Utgivningsår: 20120924

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Marie-Louise Zeisig

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Har du någon gång upplevt att det varit svårt att få andra att lyssna? Har du blivit missförstådd trots att du inom dig visste precis vad du ville få fram? Har du, fastän du förberett dig, känt hur rampfebern slagit klorna i dig? Grattis! Du är fullkomligt normal. Att tala inför folk är en av våra vanligaste fobier.…
Köp här

Isbn: 9789137137681

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Heléne Hedqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Personlighet är det nya. Att beröra, komma nära, inspirera är det som kännetecknar en modern och stark ledare.   Någon man kan se upp till, men som heller inte hymlar med att själv vara en människa. Med brister – men med en central förmåga att göra något positivt av dessa brister.   Den här boken kommer att…
Köp här

Isbn: 9788711971659

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Saga Egmont

Mediatyp: AC

av: Chaïm Perelman

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kommunikation är inte ens i lyckliga undantagsfall ­intresselöst informationsutbyte mellan jämlikar; ­sociala, kulturella och religiösa spänningar och kon­flikter ut­spelar sig i vårt tal och våra samtal. Det finns helt enkelt inte något neutralt, förnuftigt och från egenintressen och retorik befriat språkbruk i vilket…
Köp här

Isbn: 9789186093181

Utgivningsår: 20131126

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Jan Svennevig

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Semiotik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Tvärvetenskap
Språklig samhandling gir en oversiktlig, helhetlig og faglig oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv. Han viser hvordan mening skapes ved bruk av…
Köp här

Isbn: 9788202626181

Utgivningsår: 20200106

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Retorisk kritik är en antologi som samlar ­bidrag från en rad forskare inom svensk ­retorikvetenskap. Boken svarar mot en metodologisk utmaning inom retorikutbildningen. De senaste decennierna har uppenbarat nödvändigheten av ­vidare teoretisk reflexion kring retoriken och dess grundbegrepp, men hur kan teorierna…
Köp här

Isbn: 9789186093242

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Gabris Winge

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Innehållet i Retorik enligt Borisanus är en kortfattad presentation av ämnet retorik. Den är präglad av vår tids vetenskapliga tänkande som man möter på utbildningar i ämnet. Presentationen är delvis formulerad som en lärares information till ungdomar som läser retorik. Den har inslag av infantil humor som är tänkt att…
Köp här

Isbn: 9789177654872

Utgivningsår: 20201005

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Birger Bergh

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik
Konsten att få rätt – handbok i talekonst är en inspirerande och rolig bok om telekonstens grunder. Genom att ta del av författarens rika kunskap och lärda iakttagelser kan du snart konstruera tal som är skräddarsydda för dina behov, din egen publik och de speciella situationer då du ska hålla ditt tal. Birger…
Köp här

Isbn: 9789185873715

Utgivningsår: 20090429

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Øivind Bratberg

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
De fleste samfunnsvitere bruker tekst som en del av sitt datamateriale. Tekstanalyse som metode er likevel ofte noe innforstått. Hvordan gjøres analysen, hvilke premisser bygger analysen på og hvilke strategiske valg står forskeren overfor? I Tekstanalyse for samfunnsvitere tar forfatteren for seg et knippe ulike…
Köp här

Isbn: 9788202559847

Utgivningsår: 20170706

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Marcus Tullius Cicero

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
"Min ståndpunkt är att vältaligheten måste vara grundad i en teoretisk skolning av gedignaste art […] Vältalighet är grundad i summan av alla de färdigheter, av vilka framgång redan i en enda är något storslaget. Låt oss uppmuntra våra barn och alla andra, vilkas goda rykte och anseende ligger oss om…
Köp här

Isbn: 9789186093020

Utgivningsår: 20090428

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Gunilla Hellström

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad får man veta när man läser ledare? Ledare handlar i regel om ett aktuellt politiskt ämne eller en aktuell samhällsfråga. Det material jag undersökt handlar om Sacos och SR:s arbetskonflikt med staten år 1971. Den intresserar i hög grad tidningarnas ledarsidor under sex veckor och uttrycker starka politiska…
Köp här

Isbn: 9789186071752

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Charlotte Jørgensen, Christian Kock, Lone Rørbech

Kategorier: Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Retorik der flytter stemmer. Hvordan man overbeviser i offentlig debat Hvem vinder debatten? Den smarte brugtbilsælger, den arrogante type, den vrede og ophidsede demagog? “Nej,” siger resultaterne og konklusionen på en undersøgelse af argumentation og dens effekt, “det er seriøsitet parret med…
Köp här

Isbn: 9788791986086

Utgivningsår: 20110520

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av: Mats Rosengren

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Den västerländska filosofin bär sedan sin födelse på den schism som är ämnet för denna text: motsättningen mellan retorik och filosofi. Den drabbar filosofin i dess kärna, ty schismen gäller ursprunget och beskaffenheten hos den kunskap, sanning och moral som vi människor kan aspirera på. Motsättningen ställer oss…
Köp här

Isbn: 9789186093235

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC