Bläddra

Psykologi 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Psykologi 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
I Psykologi 1 presenteras ämnet på ett mycket intresseväckande sätt. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Läs mer
Pedagogiska tankar
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Rikligt med illustrationer och bilder
- Repetitionsfrågor och fördjupafrågor
- Podd-, film- och litteraturtips
- Många begreppsförklaringar.

Komponenter i serien
- Fakta- och övningsbok
- Heldigitalt med fakta och övningar varvat
- Lärarstöd

Upplägg
- Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.
- Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer och bilder.
- Kapitlen avrundas med:
- Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
- Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
- Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
- Tillämpa – där du använder dina kunskaper för att lösa olika problem och frågeställningar.
- Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Psykologi 1:
1. Psykologins historia – det psykodynamiska perspektivet
2. Psykologins historia – beteendeperspektivet
3. Tankarnas betydelse – det kognitiva perspektivet
4. Det sitter i hjärnan – det biologiska perspektivet
5. Bli den man är – utveckling och självbild
6. Krig eller fyrverkerier – perception och minne
7. Att samspela med andra – ett kapitel om socialpsykologi
8. Vad hjärnan vill ha – livsstil och psykisk hälsa
9. När livet gör ont – ett kapitel om psykisk ohälsa