Bläddra

av:Katri Cronlund, Gabriella Bernerson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Mänskligt – Psykologi 1 och 2b vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själva och andra samt ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både…
Köp här

Isbn: 9789152344460

Utgivningsår:20180618

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Katri Cronlund, Gabriella Bernerson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Mänskligt – Psykologi 1 och 2a vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själva och andra samt ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både…
Köp här

Isbn: 9789152325827

Utgivningsår:20170530

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1, elevbok innehåller sex teman:• Psykologins historiska framväxt• Kognitionspsykologi•…
Köp här

Isbn: 9789151103273

Utgivningsår:20210812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1 innehåller sex teman:Psykologins historiska framväxtKognitionspsykologiBiologisk…
Köp här

Isbn: 9789140682116

Utgivningsår:20140115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander, Lisa Levander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får därmed ökad förståelse för sig själv och andra människor. Genom att jämföra och värdera de olika psykologiska perspektiven kommer eleven snabbt in i ett…
Köp här

Isbn: 9789127453661

Utgivningsår:20200109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nadja Ljunggren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2-boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. Den är tänkt att användas för alla som läser någon av kurserna Psykologi 1, 2b och 2a. I slutet av boken finns det uppgifter till varje fall.…
Köp här

Isbn: 9789147115822

Utgivningsår:20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Iaa Hedin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet. Tankar, känslor och…
Köp här

Isbn: 9789140694935

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av:Martin Levander, Jan-Erik Westman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Filosofi – ingen lära utan en aktivitet lyfter fram den filosofiska diskussionen som det väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna får stort utrymme, men tonvikten ligger på 1900-talets filosofiska diskussioner. Boken lämpar sig väl för Filosofi kurs 1 och 2 på gymnasinivå. För dem som vill fördjupa sig i samtida…
Köp här

Isbn: 9789147107988

Utgivningsår:20130920

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nadja Ljunggren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psykologi för gymnasiet lockar till spontanläsningUtgångspunkten för denna serie har varit att göra ett läromedel som, förutom att det innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet, gör att eleverna läser den av eget intresse. Psykologi 1 och 2a-boken innehåller bland annat de…
Köp här

Isbn: 9789147124978

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Vi föds alla in i en viss tidsperiod, på en bestämd plats och i en bestämd social miljö. Våra livsvillkor är mycket olika, men vi måste alla lära oss hantera den livssituation vi fötts till och skapa vårt eget liv. Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra.…
Köp här

Isbn: 9789147103508

Utgivningsår:20111116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nadja Ljunggren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Uppdaterad upplaga kommer till HT-22I Psykologi 1 presenteras ämnet på ett mycket intresseväckande sätt. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för…
Köp här

Isbn: 9789147142620

Utgivningsår:20210908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Linda Palm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Det finns många olika känslor. Hur syns och känns de? I En pekbok om känslor får följa med Igelkott och Kanin igenom känslorna. Med fina illustrationer och tänkvärda reflektioner får vi ta del av Kanin och Igelkotts vardag och ta del av situationer som de flesta barn…
Köp här

Isbn: 9789127462625

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Marie Almroth, Linnéa Svärd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Uppgifter och reflektionsfrågor kopplas därför till elevernas verklighet. Exempel och uppgifter kopplade till vård- och omsorgssituationer skapar ett samband mellan psykologiämnet och elevernas…
Köp här

Isbn: 9789127460485

Utgivningsår:20220128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Mikael Lundgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Psykologi – vetenskap eller galenskap? presenterar en mångfacetterad bild av psykologin, för att ge eleverna möjlighet till förutsättningslösa jämförelser av dess olika inriktningar och till eget kritiskt tänkande. Detta lärarmaterial är tänkt att vara ett stöd och ett komplement till varje lärares egen…
Köp här

Isbn: 9789144086927

Utgivningsår:20130813

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander, Lisa Levander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får därmed ökad förståelse för sig själv och andra människor. Genom att jämföra och värdera de olika psykologiska perspektiven kommer eleven snabbt in i ett…
Köp här

Isbn: 9789127458505

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Wiwi Ahlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psykologi 1, 2a, 2b följer Skolverkets styrdokument och har en progression från grundläggande till fördjupande kunskaper. Boken är rikt illustrerad med både foton och förklarande grafik. Till alla kapitel i kurs 1 och 2a finns arbetsuppgifter samt ordförklaringar av ord och begrepp som är viktiga för ämnet. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789189565012

Utgivningsår:20220401

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av: Boritzer Etan & Vernon Jeff

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
WHAT IS DREAMING? is the 9th title in Etan Boritzer’s bestselling What is? series on character education and social issues. All children dream, and dreaming is a mysterious and sometimes frightening subject. Dreams can be informative in dealing with everyday problems. WHAT IS DREAMING? will help to open…
Köp här

Isbn: 9780976274360

Utgivningsår:20080317

Utgivare: Veronica Lane Books

Mediatyp: BC

av:Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt…
Köp här

Isbn: 9789151103280

Utgivningsår:20211012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Wiwi Ahlberg, Lena Freeman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I Psykologi 1, 2a, 2b – Lärarhandledning hittar du förslag till både lektionsupplägg och examinationer samt länkar till sådant som kan vara intressesant att använda i undervisningen. Vi har också räknat ut hur lång tid man kan använda till varje kapitel för att hinna med hela kursen. I flera av kapitlen ligger…
Köp här

Isbn: 9789189565029

Utgivningsår:20220919

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Mikael Lundgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Psykologi – vetenskap eller galenskap? är utvecklat och anpassat för psykologi 1, 2a och 2b. I den första delen presenteras utförligt de fem stora psykologiska perspektiven och eleverna får kombinera sina nyvunna kunskaper med ett kritiskt tänkande. I den andra delen behandlas socialpsykologi, perceptionspsykologi,…
Köp här

Isbn: 9789144154992

Utgivningsår:20220920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Charlotta Lagerberg Thunes

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Författaren har fått flera utmärkelser för sitt arbete kring värdegrund tillsammans med barnen. Från Sveriges läromedelsförfattaresförbund Sveriges författarfond Helge Ax:son Stiftelsen samt från Skandia stiftelsen ett eldsjälspris.
Köp här

Isbn: 9789198107340

Utgivningsår:20170120

Utgivare: Popcornmannen

Mediatyp: BZ

av:Nadja Ljunggren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psykologi 1 är särskilt anpassad för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och Komvux och som läser kursen med samma namn. Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Psykologi 1. Varje kapitel behandlar ett eller flera centrala innehåll i kursen och tar upp…
Köp här

Isbn: 9789147147960

Utgivningsår:20230612

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sarah Stillman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
While fashion magazines, television programmes and websites emphasize the superficial and foster insecurities, Sarah Stillman directs teen girls to a healthy place where a strong sense of self and direction take centre stage. Originally written when the author was just sixteen, SOUL SEARCHING has been fully updated and…
Köp här

Isbn: 9781582703039

Utgivningsår:20120103

Utgivare: Beyond Words Publishing

Mediatyp: BC