Bläddra

Psykos och återhämtning

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Psykos och återhämtning

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Psykos och återhämtning handlar om hur det är att drabbas av psykos ochlära sig hantera det upplevda. Erfarenheten visar att psykoser ofta harett dolt budskap som kan undersökas närmare för att psykotikern skaförstå sin egen situation.I boken beskriver författaren olika psykiatriska symtom, som tillexempel mani, depression och psykotiska vanföreställningar. Samtidigtbehandlas hanteringen av sjukdomsåterfall och medicinering. Fokusligger på återhämtning och själslig läkning.I takt med att ett nytt liv blir tydligt och förståelsen för det inträffadeökar kan en positiv syn på psykosen växa fram.