Bläddra

Psykosocialt arbete – bland barn och ungdom

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykosocialt arbete – bland barn och ungdom

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Om man ska kunna hjälpa utsatta barn och ungdomar måste man äga självinsikt. Dessutom måste man ha kunskaper om hur man upptäcker dessa gruppers problem och vad som kan ligga bakom problemen. Psykosocialt arbete tar upp allt detta.

Läs mer
Psykosocialt arbete innehåller fyra huvudkapitel som beskriver olika delar av ämnet.
Det första kapitlet – Självkännedom, identitet och yrkeskunnande – handlar om hur viktigt det är att känna sig själv för att kunna ge stöd åt andra människor. Budskapet är att man måste ha en insikt om sina egna värderingar och attityder för att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot människor som är socialt utsatta.
I det andra kapitlet – Signaler och riskbeteende – behandlas de signaler som barn och ungdomar i riskzonen kan avge. Vad är normalt och vad är avvikande?
I kapitel tre – Metoder – tar författarna upp olika specialpedagogiska metoder som iakttagelsemetoden, den kommunikativa metoden och temametoden. Målet är att skapa en förståelse för hur viktigt det är att skapa stödjande miljöer för utvecklingen av barn och ungdomars identitet.
Det fjärde kapitlet – Samhällets ansvar – beskriver det psykosociala arbetet genom tiderna, från bondesamhället till dagens samhälle. Här tas också upp vilka organiserade stödinsatser som finns, till exempel olika barnorganisationer. Slutligen behandlas samhällets ansvar med även internationella utblickar.
För att öka elevernas förståelse för vad psykosocialt arbete innebär finns det konkreta exempel och övningsuppgifter som uppmuntrar till diskussioner och rollspel.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Håkan Thorsén är universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid Örebro universitet. Diana Thorsén är socionom och psykoterapeut och Carl E. Olivestam är teol dr. och utbildningskonsult.