Bläddra

Psykotraumatologi : bedömning, bemötande och behandling av stresstillstånd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykisk hälsovård Trauma och chock
Köp här

Psykotraumatologi : bedömning, bemötande och behandling av stresstillstånd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykisk hälsovård Trauma och chock
Köp här

Nya allvarliga händelser drabbar kontinuerligt människor runt om i världen och även i vårt land. Det gör att ämnet psykotraumatologi ständigt är aktuellt och som följd av att kunskapsmängden inom området har ökat under senare år har det blivit nödvändigt att sammanfatta det psykotraumatologiska fältet på nytt.

I denna omarbetade och utökade upplaga har författarna behållit utgångspunkten med det psykiska traumat sett ur ett historiskt och socialt sammanhang, grundat på ett holistiskt synsätt. Vi beskriver hur den normala och den traumatiska stressen påverkar människan. Faktorer som kan verka skyddande och sådana som kan bidra till att utveckla psykiska störningar skildras även. Vi beskriver ingående krisstöd i akutfas och riktlinjer för modern traumafokuserad behandling.

Syftet med boken är att utgöra en samlad kunskapskälla på svenska språket för den som behöver det i sin utbildning och fortbildning. De som på så sätt kan ha nytta av boken är personal i hälso- och sjukvården, kuratorer, läkare, psykologer, skötare inom vuxen-, barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården och företagshälsovården samt även befattningshavare inom kommunernas krisstödsorganisation. Andra som kan ha nytta av boken är alla som i sin profession kommer i kontakt med traumatiserade individer.

Boken kan med fördel användas både som lärobok och uppslagsbok.