Bläddra

R’app’artyg och spekt’app’el : yrkesprofessionell digital kompetens i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

R’app’artyg och spekt’app’el : yrkesprofessionell digital kompetens i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Denna grundläggande bok handlar om hur och varför digital kompetens bör få mer plats i förskolan. En bred översikt över teoretiska perspektiv och nyare forskning om småbarns digitala lek, utforskande och lärande presenteras här på ett praktiskt orienterat och ämnesöverskridande sätt. Vad är det som gör digital kompetens yrkesprofessionell för förskollärare? Hur ska förskolan kunna hitta sin plats och göra sin stämma hörd i medie- och informationssamhället? I mångfalden av digitala tjänster och teknik, vad är det som är viktigt när förskolesektorn ska göra sina val å egna och förskolebarns vägnar? Att integrera ”det digitala samhället” med förskolan handlar inte om teknik i sig, utan om att göra pedagogisk praktik till digital pedagogisk praktik. Det har nu blivit dags för förskolorna att hitta sin egen digitala väg, men för att detta ska kunna ske på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt måste också förskoleyrket trampa upp nya stigar på egen mark. Boken förmedlar exempel som studenter och förskolepersonal kan inspireras av. De som arbetar med barn kan göra teoretisk kunskap levande genom att tillsammans med övriga av förskolans pedagogiska personal pröva, reflektera och diskutera.