Bläddra

Rättegång. Första häftet

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här

Rättegång. Första häftet

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här
I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lämnas bl.a. en redogörelse för de processuella grundbegreppen, allmänna processprinciper samt metoder för tolkning av lag och prejudikat.