Bläddra

Rättegångshinder : om forum, talerätt, åtalsrätt m.m.

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden

Rättegångshinder : om forum, talerätt, åtalsrätt m.m.

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Köp här
Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område.