Bläddra

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt, Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt, Vol. 2, Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
”Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt” innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling inom förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. I begreppet kontraktsrätt omfattas här varierande köprättsliga fall likväl fall rörande andra kontraktstyper såsom entreprenadavtal, borgen, hyra m.m.

Strukturen i boken följer aktuellt upplägg på kursen Civilrätt A på Stockholms universitet. Urvalet av rättsfall har skett i samråd med Jori Munukka och Marcus Radetzki, professorer i Civilrätt och Johan Sandstedt, postdoktor, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Samråd har även skett med advokat Mattias Nilsson.