Bläddra

Rättshaveristiskt beteende : Bemötande i praktiken

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi

Rättshaveristiskt beteende : Bemötande i praktiken

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Interpersonal communication & skills Juridik Lagar som gäller offentligt anställda Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

En praktisk handbok i bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende av Jakob Carlander och Andreas Wedeen, författare till storsäljaren Möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Juridiskt påstridiga människor träffar vi alla på ibland, men det är en särskild utmaning att möta dem i arbetet som offentliganställd. I din professionella roll måste du hantera dina egna reaktioner och negativa känslor som kan uppstå samtidigt som du ska följa de krav – bland annat på saklighet, likabehandling och service – som lagen ställer på den som utövar offentlig makt. 

Det finns inga självklara svar på hur du ska agera i mötet med dessa personer, men rättshaveristiskt beteende är en företeelse där psykologi och juridik möter varandra på ett unikt sätt. Det innebär att du som offentliganställd behöver andra verktyg än lagar, regler och myndighetsföreskrifter för att på bästa möjliga sätt kunna hantera personer som uppvisar ett sådant beteende. 

Boken Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken ger dig sådana verktyg. Den innehåller inledningsvis en teoridel som ger en ökad förståelse för själva fenomenet. Del två består av en lätthanterlig och överskådlig manual som beskriver olika situationer du kan hamna i och ger konkreta och konstruktiva råd om hur du bäst kan hantera dem. 

Boken vänder sig till all personal i offentlig förvaltning och verksamhet och till förtroendevalda. 

Förord av Anna Skarhed, före detta justitiekansler.

Författarna har lång erfarenhet av att som psykologer och terapeuter möta personer med rättshaveristiskt beteende. De har också under många år föreläst på arbetsplatser runt om i landet. 

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande.

Andreas Wedeen är leg. psykolog, har arbetat inom psykiatrin och driver egen verksamhet.