Bläddra

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Köp här
Informationssamhället ger upphov till många nya rättsliga över­väganden och det behövs ett juridiskt förhållningssätt till digita­li­seringen av samhället. I boken ges ett rättsinformatiskt perspektiv på mötet mellan ny teknik och juridik. Ett centralt tema i hela boken är automatisering av rättsliga förfaranden och den centrala roll som algoritmer spelar.

Efter många år av anpassning av allmänna regler om till exempel upphovsrätt och dataskydd till informationssamhället ser vi nu en tsunami av helt ny EU-lagstiftning. En mängd förordningar och direktiv syftar till att direkt reglera digitala företeelser såsom artificiell intelligens (AI), datahantering, grindvakter på den digitala marknaden och cybersäkerhet.

I denna femte upplaga har viktiga uppdateringar gjorts för att beskriva dessa nya regler och ny rättspraxis inom området.