Bläddra

Redovisningsrätt : en introduktion

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Redovisningsrätt : en introduktion

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I Redovisningsrätt beskrivs, introducerande och översiktligt, svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin, t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Klassificering av tillgångar och de lagstadgade värderingsprinciperna gås igenom och redovisningsnormernas betydelse för andra rättsområden, såsom skatterätten och obeståndsrätten, beskrivs översiktligt. Förutom de lagreglerade redovisningsreglerna behandlas även den kompletterande normgivningen, dess normgivningsorgan samt de sanktionssystem som kan träda in vid överträdelse av redovisningsnormer.Till boken är fogat utförliga bilagor, bl. a. med förteckning över gällande redovisningsnormer.