Bläddra

Regi för lärande – En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Regi för lärande – En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Många rektorer brottas med sitt pedagogiska ledarskap – att förstå begreppets innebörd och samtidigt göra rum för detta ”något” i sin vardag. Den här boken hjälper läsaren att rama in det pedagogiska ledarskapet, både i teoretiskt och i praktiskt hänseende. Den erbjuder en bild av rektor som en regissör för lärande, där pedagogiskt ledarskap inte utgör en avgränsad praktik, utan i stället ses som en pågående, kunskapsbildande process som får sitt uttryck inom ramen för olika gemenskaper eller praktiker.

Boken består av tre delar. Den första beskriver det pedagogiska ledarskapets samverkansgrund och diskuterar betydelsen av distribuerat ledarskap, kollaborativt arbete och lärledarfunktionen (här kallad teacher leader). Den andra delen tar upp det pedago­giska ledarskapets utförandegrund, där lärandesyn, observation och dialog utgör nyckelbegrepp. Den sista delen knyter ihop diskussionen och utvecklar idén om regi för lärande som ett sätt att förstå pedagogiskt ledarskap.

Regi för lärande vänder sig till verksamma rektorer, både erfarna och de som är nya i sin roll.